D.O.P.E
Baca setiap kenyataan di bawah dengan pantas dan tandakan klik “YES” sekiranya ia berkaitan dengan diri anda, dan klik “NO” jika anda tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Peringatan, ujian ini hanya akan memberikan keputusan yang tepat sekiranya anda jujur dengan diri dan menjawab soalan berdasarkan apa difikir dan dirasakan, bukan apa yang anda fikir sepatutnya anda mahu rasakan atau perilaku diri.
Copyright 2020 @ Byond Tech Sdn Bhd