MySyarikat Blog

Akta Kerja 1955: Larangan Diskriminasi & Notis Gangguan Seksual

Isu diskriminasi dan gangguan seksual memang sukar dipisahkan dalam konteks tempat kerja, tetapi ia juga sering diambil ringan oleh pelbagai pihak sehingga Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022 berkuat kuasa pada 1 Januari 2023. Pengenalan pindaan ‘Larangan Diskriminasi dalam Pekerjaan’ dan ‘Notis Kesedaran Gangguan Seksual’ pada Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022 ini sedikit sebanyak menunjukkan isu

Read More »