MySyarikat Blog

Kemaskini Terkini Gaji Minimum Malaysia

Bermula 1 Mei 2022 kadar gaji minimum pekerja swasta telah ditetapkan pada RM1,500 bagi majikan yang menggajikan 5 orang pekerja atau lebih dalam satu syarikat. Penetapan ini boleh dirujuk pada Perintah Gaji Minimum 2022 yang digazetkan kerajaan pada 27 April 2022. Namun, isu berbangkit daripada Perintah Gaji Minimum 2022 adalah berkenaan penetapan kadar gaji minimum

Read More »