Skip to main content

Dalam dunia perniagaan, pengurusan sumber manusia (HR) memainkan peranan yang penting untuk memastikan kelancaran operasi syarikat. Menguruskan data pekerja dan aktiviti HR secara manual boleh menjadi suatu yang rumit dan memakan masa. Itulah sebabnya mengapa banyak syarikat beralih ke sistem HR digital untuk memudahkan proses pengurusan HR dan meningkatkan efisiensi. Salah satu sistem HR digital yang boleh digunapakai dan percuma! Iaitu MySyarikat.

Transformasi Pengurusan HR Digital Anda Dengan MySyarikat

Namun, sebelum syarikat memutuskan untuk menggunakan MySyarikat, mereka perlu mempertimbangkan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini dalam pengurusan sumber manusia. Antara kelebihan MySyarikat adalah:

1. Pemprosesan Gaji Automatik

MySyarikat menyediakan fungsi pemprosesan gaji automatik yang dapat memudahkan proses penggajian bagi HR. Proses penggajian yang biasanya memakan banyak waktu dan tenaga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien dengan menggunakan aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengira cukai dan EPF secara automatik, mengurangkan kesalahan pengiraan gaji.

2. Pemantauan Kehadiran dan Prestasi Pekerja

MySyarikat juga dilengkapi dengan sistem pemantauan kehadiran dan prestasi pekerja. HR dapat memantau kehadiran pekerja secara real-time menggunakan selfie, mengurangkan risiko penipuan dan cuti tidak sah. Selain itu, pengurus HR juga dapat menetapkan matlamat prestasi pekerja dan menilai pencapaian prestasi pekerja dengan mudah.

3. Perancangan Sumber Manusia

MySyarikat juga membolehkan HR untuk merancang sumber manusia syarikat dengan mudah. HR dapat menguruskan semua maklumat pekerja seperti data peribadi, rekod pekerjaan, maklumat akaun bank, dan banyak lagi dalam satu platform yang terintegrasi. Ini memudahkan pengurusan pekerja dan meminimalkan kesalahan dalam pengurusan sumber manusia.

4. Pematuhan Akta Pekerjaan

Dengan MySyarikat, HR dapat memastikan pematuhan Akta Pekerjaan 1955 yang diperlukan seperti penyimpanan rekod gaji, jam kerja pekerja dan cuti pekerja. Aplikasi ini menyimpan semua maklumat yang diperlukan dan menyediakan laporan yang lengkap bagi memudahkan pemeriksaan oleh pihak berkuasa.

Kelebihan lain yang ditawarkan oleh MySyarikat adalah kemampuannya untuk memberi akses kepada pekerja untuk menguruskan data peribadi mereka. Ini termasuk maklumat mengenai gaji, cuti, dan kehadiran. Dengan memberi akses kepada pekerja, syarikat dapat mengurangkan beban tugas HR dan memberi lebih banyak kawalan kepada pekerja untuk menguruskan sendiri maklumat mereka.

Aplikasi ini juga membantu syarikat meningkatkan keuntungan mereka melalui beberapa cara, termasuk:

1. Peningkatan Efisiensi

Dengan MySyarikat, pengurusan HR dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Semua maklumat pekerja tersimpan dalam satu tempat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak HR. Ini membantu mengurangkan masa yang diperlukan untuk mencari maklumat dan memudahkan pengurusan HR. HR kini mampu untuk melakukan kerja dengan lebih proaktif.

2. Mengurangkan Kesilapan

Kesilapan sering dikaitkan dengan kerugian. Oleh itu, dengan sistem MySyarikat mempunyai pelbagai fungsi automatik yang membantu mengurangkan kesilapan manusia, seperti pengiraan gaji dan cuti pekerja. Ini memastikan maklumat yang tepat dan jelas disimpan dalam sistem HR syarikat dan meminimumkan kerugian.

3. Menyokong Pematuhan Undang-Undang

MySyarikat mematuhi peraturan-peraturan dan akta pekerjaan yang terkini. Ini memastikan bahawa syarikat sentiasa mematuhi undang-undang dan mengelakkan sebarang pelanggaran undang-undang. Semua maklum mengenai jumlah saman dan kos yang akan dikenakan keatas mana-mana syarikat yang dikesan melanggar Akta Pekerja 1955 di Malaysia.

4. Memudahkan Akses Maklumat

MySyarikat membolehkan pekerja untuk mengakses maklumat mereka sendiri, seperti maklumat gaji dan cuti, melalui akaun mereka sendiri. Ini memudahkan pekerja untuk memantau prestasi mereka sendiri dan memudahkan komunikasi antara pekerja dan pihak HR. Ini membantu pekerja merasa yakin dan percaya dengan syarikat mereka.

5. Mengurangkan Kos

Dengan MySyarikat, syarikat dapat mengurangkan kos yang diperlukan untuk pengurusan HR. Sebagai contoh, MySyarikat memudahkan pengiraan gaji dan memastikan pelbagai bayaran terkini diambil kira. Ini mengurangkan keperluan untuk mempunyai kakitangan HR yang banyak dan membantu syarikat mengurangkan kos pengurusan HR. Tambahan pula aplikasi HR ini adalah percuma!

6. Meningkatkan Kepuasan Pekerja

MySyarikat membolehkan pekerja mengakses maklumat gaji dan kewangan mereka secara mudah dan selamat. Ini memberi kepuasan kepada pekerja dan membantu syarikat membangun imej yang baik sebagai majikan yang prihatin.

7. Meningkatkan Pengawasan Dan Analisis

MySyarikat membolehkan syarikat memantau dan menganalisis data kewangan dan pekerja secara berkesan. Ini membantu syarikat membuat keputusan yang lebih baik dan mengesan trend yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia dan kewangan.

Antara salah satu kelebihan MySyarikat juga adalah mudah digunakan dan dipelajari. MySyarikat mempunyai antara aplikasi yang user friendly, membolehkan pengguna mempelajarinya dengan cepat. MySyarikat juga mempunyai modul yang membolehkan pengurusan maklumat pekerja dan operasi syarikat anda dalam satu platform yang terintegrasi, menjadikan pengurusan HR menjadi lebih mudah. Hanya memerlukan beberapa sentuhan untuk anda mengakses aplikasi tersebut.

Berikut adalah cara menggunakan MySyarikat oleh pekerja dengan terperinci:

  1. Log masuk ke akaun MySyarikat – Pekerja perlu mengakses laman web MySyarikat dan memasukkan ID pengguna dan kata laluan mereka untuk log masuk ke dalam akaun mereka.
  2. Kemaskini profil peribadi – Pekerja perlu kemaskini profil peribadi mereka dengan maklumat terkini seperti alamat rumah, nombor telefon bimbit dan butiran akaun bank mereka.
  3. Memohon cuti – Pekerja boleh memohon cuti dalam aplikasi MySyarikat. Mereka perlu memilih jenis cuti yang ingin mereka ambil dan memilih tarikh dan tempoh cuti. Permohonan cuti akan dihantar secara automatik kepada ketua jabatan untuk kelulusan.
  4. Memohon tuntutan – Jika pekerja perlu membuat apa-apa permohonan tuntuan untuk urusan kerja, mereka boleh memohon elaun/tuntutan perjalanan melalui aplikasi MySyarikat. Mereka perlu mengisi butiran seperti tempat tujuan, tarikh, dan jumlah elaun yang diperlukan.
  5. Mengakses pelbagai modul – Selain fungsi cuti dan gaji, pekerja boleh mengakses pelbagai fungsi lain dalam aplikasi MySyarikat seperti pengumuman, borang tahunan dan lain-lain fungsi syarikat.
  6. Memberi maklum balas – Pekerja boleh memberi maklum balas terhadap apa-apa maklumat dan pengumuman dalam aplikasi.

HR digital atau pengurusan sumber manusia digital semakin penting pada masa kini kerana ia memberikan pelbagai kelebihan dalam menguruskan sumber manusia dengan lebih efektif dan efisien.

  • Salah satu kelebihan utama adalah mengurangkan penggunaan kertas dan ruang simpanan, serta memudahkan capaian maklumat yang diperlukan secara mudah dan pantas.
  • HR digital juga membolehkan syarikat menguruskan kakitangan dan aspek-aspek pengurusan sumber manusia yang lain dari jarak jauh, memudahkan pengurusan pekerja secara remote dan fleksibel. Hal ini terbukti semakin penting pada masa kini dengan meningkatnya trend bekerja dari rumah (work from home).
  • Mempercepatkan proses pengurusan, termasuk dalam merekrut pekerja baru, memproses gaji, dan menyediakan maklumat berkaitan dengan cuti, tuntutan perubatan, dan sebagainya.

MySyarikat merupakan satu aplikasi yang amat bermanfaat bagi HR dalam memudahkan pengurusan sumber manusia syarikat. Kelebihan-kelebihan yang diperolehi daripada aplikasi ini menunjukkan perkembangan HR digital atau pengurusan sumber manusia digital semakin penting pada masa kini kerana ia memberikan pelbagai kelebihan dalam menguruskan sumber manusia dengan lebih efektif dan efisien. Oleh itu, syarikat harus mempertimbangkan untuk menggunakan MySyarikat dalam usaha untuk memperbaiki pengurusan HR mereka.

MySyarikat memiliki banyak kelebihan yang dapat membantu syarikat meningkatkan produktiviti dan efisiensi, serta menjalin hubungan yang lebih baik antara majikan dan pekerja. Dalam era digital yang semakin maju ini, HR digital menjadi semakin penting bagi syarikat untuk memperoleh keuntungan dalam dunia perniagaan yang sentiasa berubah dan kompetitif. Oleh itu, dengan menggunakan MySyarikat, syarikat boleh mengambil langkah proaktif untuk memperbaiki pengurusan sumber manusia mereka dan mengimbangi perubahan dalam persekitaran perniagaan.