TUTORIAL
Introduction
Introduction to MySyarikat
Tutorial Sign Up & Setup Account in MySyarikat
Tutorial Setup Leave Setting
Tutorial Add Employee in MySyarikat
Tutorial Add Subsidiary Company in MySyarikat
Leave Management
Tutorial Apply Leave in MySyarikat
Tutorial Approve Leave in MySyarikat
Tutorial Update Leave Applied in MySyarikat
Claim Management
Tutorial Apply Claim in MySyarikat
Tutorial Approve Claim in MySyarikat
Tutorial Update Claim Applied in MySyarikat
Payroll & Payment Voucher Management New
Tutorial Generate Payroll Without Approval in MySyarikat
Tutorial Generate Payroll With Approval in MySyarikat
Tutorial Approve Payroll in MySyarikat
Tutorial Send Payslip To Staff in MySyarikat
Tutorial Generate Payment Voucher in MySyarikat
Records & Reports
Tutorial Manage Personal Information in MySyarikat
Tutorial View Records in MySyarikat
Tutorial View Reports in MySyarikat
Tutorial Edit Employee Details in MySyarikat
Smart Attendance
Tutorial Manage Timesheets in MySyarikat
Smart Announcement
Tutorial Manage Announcement in MySyarikat
Team Calendar
Tutorial Manage Calendar in MySyarikat
MySyarikat Mobile Apps
MySyarikat Mobile Apps for HR Staff
MySyarikat Mobile Apps for Employee
LET’S START WITH MYSYARIKAT TODAY!
Management will get so easy with MySyarikat. Let us empower your HR.