Skip to main content

HRDF (Human Resources Development Fund) atau dalam Bahasa Melayu dikenali sebagai Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia adalah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Ia ditubuhkan dengan tujuan untuk membantu majikan dalam membangunkan kemahiran dan pengetahuan pekerja mereka.

HRDF dikawal selia oleh Akta Pembangunan Sumber Manusia 2001 (Akta PSMB 2001) dan terus meningkatkan kualiti latihan dan pembangunan sumber manusia di Malaysia. Pada Mei 2021, HRDF telah dijenamakan semula menjadi HRD Corp.

Kenapa perlu mendaftar?

Pendaftaran majikan dengan HRD Corp adalah wajib menurut Akta Pembangunan Sumber Manusia 2001 jika syarikat mempunyai sekurang-kurangnya lima orang pekerja dan keuntungan tahunan melebihi RM 500,000. Pendaftaran memberikan manfaat kepada majikan dalam membangunkan sumber daya manusia mereka, termasuk bantuan kewangan untuk program latihan dan sokongan teknikal dalam membangunkan program latihan berkualiti.

Pendaftaran HRD Corp sebagai majikan

 1. Pastikan anda telah mengimbas dokumen yang diperlukan seperti lesen pendaftaran dari Pendaftar Perniagaan (ROB) atau Pendaftar Syarikat (ROC), penyata KWSP atau PERKESO terkini, profil syarikat, laporan tahunan atau laporan kewangan yang telah diaudit.
 2. Layari laman web HRD Corp di https://hrdcorp.gov.my, klik pada menu tarik turun “Majikan”, kemudian klik pada pautan “Klik Sini Untuk Pendaftaran”.
 3. Lengkapkan Borang 1 dengan teliti, pastikan anda mengisi semua maklumat dengan betul dan sah. Dokumen yang dimuat naik juga perlu disahkan sahih.
 4. Setelah mengisi Borang 1, tekan butang “hantar” untuk menghantar permohonan anda.
 5. Anda akan menerima pengesahan pendaftaran melalui e-mel dalam masa 3-5 hari bekerja. Selepas itu, anda boleh log masuk ke akaun HRD Corp anda untuk membuat permohonan latihan bagi pekerja anda.

Cara Daftar Kursus di HRD Corp

 1. Log masuk ke e-TRiS, sistem pengurusan dan pendaftaran latihan HRD Corp, dengan menggunakan akaun yang telah didaftarkan.
 2. Pilih “Permohonan Terbuka” dari menu utama, kemudian pilih “Profil” dan pilih “Program Latihan”.
 3. Klik “Daftarkan Program Latihan” dan isikan semua maklumat yang berkaitan dengan program latihan yang ingin didaftarkan, seperti butiran program, objektif, matlamat, jangka masa dan sebagainya.
 4. Pastikan semua maklumat yang diberikan adalah lengkap dan tepat.
 5. Periksa garis panduan yang diberikan dalam “Tersedia di SINI” untuk memastikan pendaftaran program latihan berada di bawah skim HRD Corp Claimable Course.
 6. Periksa senarai semak dokumen yang diperlukan untuk program latihan, termasuk minimum dua (2) orang pengajar dengan sijil “Train the Trainer” (TTT) dan profil pengajar.
 7. Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dikemukakan bersama-sama dengan permohonan.
 8. Hantar permohonan untuk pendaftaran program latihan tersebut.
 9. Tunggu maklum balas dari HRD Corp mengenai status permohonan.

Sekiranya permohonan diluluskan, program latihan akan didaftarkan dan akan diberi tumpuan oleh HRD Corp dalam menjalankan latihan tersebut. Semoga berjaya!

One Comment

Leave a Reply