MySyarikat Blog

Apakah Waktu Kerja Normal Sehari Masih Lagi 8 Jam?

Pada 1 Januari 2023, tempoh waktu bekerja telah dikurangkan kepada 45 jam seminggu berbanding 48 jam seminggu seperti sebelum ini. Perubahan tempoh waktu kerja ini telah dipinda dalam Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022 dan diguna pakai terhadap pekerja sektor swasta di Semenanjung Malaysia termasuk Wilayah Persekutuan Labuan. Mungkin bagi sesetengah orang pengurangan yang berlaku ini

Read More »

Kemaskini Terkini Gaji Minimum Malaysia

Bermula 1 Mei 2022 kadar gaji minimum pekerja swasta telah ditetapkan pada RM1,500 bagi majikan yang menggajikan 5 orang pekerja atau lebih dalam satu syarikat. Penetapan ini boleh dirujuk pada Perintah Gaji Minimum 2022 yang digazetkan kerajaan pada 27 April 2022. Namun, isu berbangkit daripada Perintah Gaji Minimum 2022 adalah berkenaan penetapan kadar gaji minimum

Read More »