Valid ke Hantar Notis Berhenti Kerja 24 Jam?

Tidak kira sama ada dapat tawaran kerja di tempat lain atau ingin berhenti kerja, seorang pekerja perlu hantar notis berhenti kerja atau notis penamatan kontrak kepada majikan terlebih dahulu.

Kepentingan notis berhenti kerja ini adalah untuk memaklumkan kepada majikan tentang hasrat untuk meninggalkan syarikat dan memberi masa kepada majikan untuk mencari pengganti bagi jawatan yang ditanggalkan itu.

Hubungan kerja yang terbina atas persetujuan kontrak perkhidmatan antara pekerja dan majikan perlu dihormati. Senang cerita masuk cara baik, keluar pun kena cara baik!

Tapi trend sekarang ini pekerja yang ingin berhenti selalu hantar notis berhenti kerja 24 jam kepada majikan. Adakah notis berhenti kerja 24 jam itu sah di sisi perundangan di Malaysia?

Notis Penamantan Kontrak, Akta Kerja 1955

Merujuk Seksyen 12 (1) Akta Kerja 1955, notis penamatan kontrak boleh diberikan oleh mana-mana pihak kepada pihak satu lagi pada bila-bila masa untuk maklumkan niatnya bagi menamatkan kontrak perkhidmatan.

Mudah kata pekerja boleh beri notis berhenti kerja kepada majikan dan majikan juga boleh beri notis penamatan kontrak kepada pekerja pada bila-bila masa.

Pada Seksyen 12 (2) pula ada sentuh tentang tempoh notis yang memerlukan kedua-dua pihak (majikan dan pekerja) ikut tempoh peruntukan dan syarat-syarat yang dibuat secara bertulis dalam kontrak perkhidmatan.

Biasanya dalam kontrak kerja ada tulis tentang tempoh dan notis berhenti kerja bagi mana-mana pekerja yang ingin berhenti kerja.

Andai kata kontrak perkhidmatan tidak menyatakan sebarang syarat atau peruntukan tentang tempoh penamatan kontrak perkhidmatan, maka tempoh penetapan yang digariskan dalam Akta Kerja 1955 adalah,

  • 4 minggu notis jika pekerja bekerja kurang daripada 2 tahun pada tarikh notis diberikan
  • 6 minggu notis jika pekerja bekerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang daripada 5 tahun pada tarikh notis diberikan
  • 8 minggu notis jika pekerja bekerja 5 tahun atau lebih pada tarikh notis diberikan

Boleh ke Tamatkan Kontrak Tanpa Notis

Secara teknikal, mana-mana pihak boleh menamatkan kontrak perkhidmatan tanpa menghantar sebarang notis atau selepas hantar notis dengan syarat pihak itu perlu bayar ganti rugi notis kepada pihak lain bergantung kepada jumlah upah pekerja.

Perkara ini diterangkan pada Seksyen 13, di mana jika satu pihak ingin berhenti kerja segera, maka pihak itu perlu bayar kepada pihak lain sejumlah wang yang sama dengan jumlah upah yang sepatutnya terakru kepada pekerja dalam tempoh notis tersebut.

Selain itu, mana-mana pihak boleh menamatkan kontrak perkhidmatan tanpa notis andai berlaku apa-apa perlanggaran yang disengajakan oleh pihak lain terhadap syarat-syarat kontrak perkhidmatan yang dipersetujui.

Maksudnya di sini andai mana-mana pihak melanggar syarat kontrak, sama ada pekerja atau majikan, maka penamatan kontrak boleh dibuat tanpa keperluan menghantar notis kepada mana-mana pihak.

Satu perkara lagi, andai seorang pekerja terdedah dengan sebarang bentuk bahaya atau ancaman atau penyakit, maka penamatan kontrak perkhidmatan tanpa notis boleh dibuat oleh mana-mana pihak berkuatkuasa serta merta.

Valid ke Notis Berhenti 24 Jam Pekerja?

Berdasarkan apa yang dibincangkan di atas, persoalan adakah sah jika pekerja hantar notis berhenti 24 jam, jawapannya BOLEH dengan syarat pekerja itu mesti bayar ganti rugi notis pemberhentian mengikut penetapan tempoh kontrak perkhidmatan.

Di sini tidak kira mana-mana pihak yang mengeluarkan notis berhenti 24 jam, pihak itu perlu membayar sejumlah upah wang sebagai ganti rugi notis.

Rujukan boleh dibuat pada Seksyen 20 yang mengatakan pembayaran atas penamatan biasa kontrak hendak dibayar kepada pekerja tidak lewat daripada hari di mana kontrak perkhidamatan itu tamat.

Jadi maksudnya di sini notis berhenti 24 jam yang dihantar adalah sah, dengan syarat pekerja perlu membayar ganti rugi notis bergantung dengan penetapan tempoh notis yang dinyatakan pada Seksyen 12 (2) Akta Kerja 1955.

Walau apa pun keputusan yang dibuat berkenaan hasrat untuk berhenti kerja, penting untuk menghantar notis pemberhentian mengikut tempoh waktu notis yang ditetapkan.

Ia bukan sahaja bagi syarikat peluang untuk mengisi jawatan yang ditinggakan, tetapi memberi peluang kepada pekerja untuk menyelesaikan amanah tugasan sebelum berhenti.

Tags

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkedin
Share on Telegram

Leave a comment