Skip to main content

Tidak kira sama ada dapat tawaran kerja di tempat lain atau ingin berhenti kerja, seorang pekerja perlu hantar notis berhenti kerja atau notis penamatan kontrak kepada majikan terlebih dahulu.

Kepentingan notis berhenti kerja ini adalah untuk memaklumkan kepada majikan tentang hasrat untuk meninggalkan syarikat dan memberi masa kepada majikan untuk mencari pengganti bagi jawatan yang ditanggalkan itu.

Hubungan kerja yang terbina atas persetujuan kontrak perkhidmatan antara pekerja dan majikan perlu dihormati. Senang cerita masuk cara baik, keluar pun kena cara baik!

Tapi trend sekarang ini pekerja yang ingin berhenti selalu hantar notis berhenti kerja 24 jam kepada majikan. Adakah notis berhenti kerja 24 jam itu sah di sisi perundangan di Malaysia?

Notis Penamantan Kontrak, Akta Kerja 1955

Merujuk Seksyen 12 (1) Akta Kerja 1955, notis penamatan kontrak boleh diberikan oleh mana-mana pihak kepada pihak satu lagi pada bila-bila masa untuk maklumkan niatnya bagi menamatkan kontrak perkhidmatan.

Mudah kata pekerja boleh beri notis berhenti kerja kepada majikan dan majikan juga boleh beri notis penamatan kontrak kepada pekerja pada bila-bila masa.

Pada Seksyen 12 (2) pula ada sentuh tentang tempoh notis yang memerlukan kedua-dua pihak (majikan dan pekerja) ikut tempoh peruntukan dan syarat-syarat yang dibuat secara bertulis dalam kontrak perkhidmatan.

Biasanya dalam kontrak kerja ada tulis tentang tempoh dan notis berhenti kerja bagi mana-mana pekerja yang ingin berhenti kerja.

Andai kata kontrak perkhidmatan tidak menyatakan sebarang syarat atau peruntukan tentang tempoh penamatan kontrak perkhidmatan, maka tempoh penetapan yang digariskan dalam Akta Kerja 1955 adalah,

 • 4 minggu notis jika pekerja bekerja kurang daripada 2 tahun pada tarikh notis diberikan
 • 6 minggu notis jika pekerja bekerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang daripada 5 tahun pada tarikh notis diberikan
 • 8 minggu notis jika pekerja bekerja 5 tahun atau lebih pada tarikh notis diberikan

Boleh ke Tamatkan Kontrak Tanpa Notis

Secara teknikal, mana-mana pihak boleh menamatkan kontrak perkhidmatan tanpa menghantar sebarang notis atau selepas hantar notis dengan syarat pihak itu perlu bayar ganti rugi notis kepada pihak lain bergantung kepada jumlah upah pekerja.

Perkara ini diterangkan pada Seksyen 13, di mana jika satu pihak ingin berhenti kerja segera, maka pihak itu perlu bayar kepada pihak lain sejumlah wang yang sama dengan jumlah upah yang sepatutnya terakru kepada pekerja dalam tempoh notis tersebut.

Selain itu, mana-mana pihak boleh menamatkan kontrak perkhidmatan tanpa notis andai berlaku apa-apa perlanggaran yang disengajakan oleh pihak lain terhadap syarat-syarat kontrak perkhidmatan yang dipersetujui.

Maksudnya di sini andai mana-mana pihak melanggar syarat kontrak, sama ada pekerja atau majikan, maka penamatan kontrak boleh dibuat tanpa keperluan menghantar notis kepada mana-mana pihak.

Satu perkara lagi, andai seorang pekerja terdedah dengan sebarang bentuk bahaya atau ancaman atau penyakit, maka penamatan kontrak perkhidmatan tanpa notis boleh dibuat oleh mana-mana pihak berkuatkuasa serta merta.

Valid ke Notis Berhenti 24 Jam Pekerja?

Berdasarkan apa yang dibincangkan di atas, persoalan adakah sah jika pekerja hantar notis berhenti 24 jam, jawapannya BOLEH dengan syarat pekerja itu mesti bayar ganti rugi notis pemberhentian mengikut penetapan tempoh kontrak perkhidmatan.

Di sini tidak kira mana-mana pihak yang mengeluarkan notis berhenti 24 jam, pihak itu perlu membayar sejumlah upah wang sebagai ganti rugi notis.

Rujukan boleh dibuat pada Seksyen 20 yang mengatakan pembayaran atas penamatan biasa kontrak hendak dibayar kepada pekerja tidak lewat daripada hari di mana kontrak perkhidamatan itu tamat.

Jadi maksudnya di sini notis berhenti 24 jam yang dihantar adalah sah, dengan syarat pekerja perlu membayar ganti rugi notis bergantung dengan penetapan tempoh notis yang dinyatakan pada Seksyen 12 (2) Akta Kerja 1955.

Walau apa pun keputusan yang dibuat berkenaan hasrat untuk berhenti kerja, penting untuk menghantar notis pemberhentian mengikut tempoh waktu notis yang ditetapkan.

Ia bukan sahaja bagi syarikat peluang untuk mengisi jawatan yang ditinggakan, tetapi memberi peluang kepada pekerja untuk menyelesaikan amanah tugasan sebelum berhenti.

8 Comments

 • pija says:

  Saya pernah menghantar notis berhenti kerja selama sebulan tapi notis itu di tolak oleh pengurus, bolehkah saya menghantar notis 24jam tanpa membayar ganti rugi kerana saya pernah memberikan notis berhenti 30hari tapi di tolak, bolehkah saya membuat aduan tentang perilaku pengurus saya yang bertindak berat sebelah ? saya berniat berhenti kerja atas alasan sikap pengurus saya yang berat sebelah dan selalu bercakap di belakang tentang kesalahan atau salah laku saya yang dia lihat tapi menurut saya sebagai seorang pengurus yang profesional, dia perlu berjumpa dengan saya jika saya ada membuat kesalahan atau melanggar peraturan. Saya perlukan pendapat pihak tuan/puan

  • Zahin Byond says:

   Notis penamatan kontrak telah dinyatakan dalam Akta Kerja 1955, dan mengikut asas notis penamatan kontrak tidak memerlukan sebarang pengesahan dari pihak majikan.

 • Ella says:

  Salam, saya berhenti 24jam apabila sudah cukup bulan dan saya masih belum lagi confirm di syarikat itu. Boleh ke dikenakan denda?

  Dan majikan boleh hold gaji saya?

  • Zahin Byond says:

   Pemberhentian 24 jam perlukan pekerja untuk membayar ganti rugi notis, perkara ini boleh dirujuk pada Akta Kerja 1955.

 • leanna says:

  Adakah saya perlu membayar ganti rugi setelah notis 30 hari saya diterima?

 • amirul says:

  saya telah menghantar notis berhenti kerja selama 2 bulan, tetapi tiba -tiba saya perlu berhenti seminggu lebih awal daripada tarikh hari terakhir saya bekerja. adakah boleh saya hantar surat pemendekkan notis dan membayar pampasan selama seminggu itu. Atau saya terpaksa mengeluarkan notis berhenti 24 jam dan perlu membayar pampasan selama 2 bulan?

  • Zahin Byond says:

   Akta Kerja 1955 menggariskan penetapan notis penamatan kontrak di mana mana-mana pihak boleh menghantar notis bagi menyatakan niat untuk berhenti. Bagi yang ingin berhenti segera, mana-mana pihak perlu membayar ganti rugi notis sebagai pembayaran notis penamatan kontrak.

Leave a Reply