Skip to main content

Dalam era digital yang semakin pesat, banyak syarikat telah beralih ke penggunaan sistem gaji atas talian untuk memudahkan pengurusan sumber manusia mereka. Namun, wajarkah untuk syarikat anda menggunakan sistem gaji atas talian? Mari kita lihat beberapa kelebihan yang dapat diperoleh dengan menggunakan sistem gaji atas talian.

Aksesibiliti: Sistem gaji atas talian membolehkan pekerja dan pengurus sumber manusia mengakses maklumat gaji dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa, asalkan mereka mempunyai akses ke internet. Ini memberikan kemudahan dalam pengurusan gaji dan membantu meningkatkan kepuasan pekerja.

Kepastian: Sistem gaji atas talian dapat membantu syarikat memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan berkaitan gaji, seperti potongan cukai dan caruman pekerja. Ini mengurangkan risiko syarikat melanggar undang-undang dan memastikan pembayaran gaji yang tepat dan sah.

Efisiensi: Penggunaan sistem gaji atas talian dapat mengurangkan kerja manual dalam pengurusan gaji dan mempercepat proses pengiraan dan pembayaran gaji. Ini membolehkan pengurus sumber manusia menghabiskan lebih sedikit masa dalam pengurusan gaji dan memberi lebih banyak masa untuk tugas-tugas penting lain dalam pengurusan sumber manusia.

Keselamatan: Sistem gaji atas talian boleh memberikan tahap keselamatan yang lebih tinggi dalam penyimpanan data gaji pekerja dan maklumat peribadi. Ia memastikan maklumat tersebut selamat dan dilindungi daripada akses yang tidak dibenarkan.

Analisis data: Sistem gaji atas talian juga membolehkan syarikat menghasilkan laporan dan analisis data berkaitan gaji, seperti kos gaji, trend kenaikan gaji, dan perbandingan gaji antara pekerja. Ini membantu syarikat membuat keputusan yang lebih bijak berkaitan dengan gaji dan manfaat pekerja.

Walaupun terdapat beberapa kelebihan yang dapat diperoleh dengan menggunakan sistem gaji, keputusan untuk beralih ke sistem gaji atas talian haruslah dipertimbangkan dengan matang oleh syarikat. Syarikat harus menilai faktor seperti kos, ukuran syarikat dan kemampuan teknologi dan keperluan pekerja sebelum membuat keputusan.

Aplikasi MySyarikat Sebagai Platform Gaji Atas Talian

Memuat turun aplikasi MySyarikat adalah langkah penting yang boleh diambil oleh organisasi untuk meningkatkan pengurusan HR mereka dengan menggunakan sistem gaji atas talian. Aplikasi MySyarikat dapat membantu pengurusan HR dalam mengira gaji pekerja mengikut Akta Pekerjaan di Malaysia berdasarkan cara pengiraan gaji di Malaysia berdasarkan Pindaan Akta Kerja 1955 pada tahun 2022 seperti gaji pokok, elaun, bayaran tambahan seperti bayaran kerja lebih masa dan bayaran cuti dan juga potongan seperti KWSP, SOCSO, PCB dan lain-lain yang diperlukan mengikut peraturan Akta Pekerjaan Malaysia.

Aplikasi ini membolehkan pekerja mengakses maklumat gaji mereka dengan mudah dan pada bila-bila masa serta memudahkan pengurusan data gaji secara automatik dan selamat. Dengan menggunakan aplikasi MySyarikat, pengurusan HR dapat memastikan bahawa gaji pekerja dikira dengan betul dan jaminan rekod gaji pekerja disimpan dengan selamat dan teratur bagi memudahkan dalam membuat pelaporan dan memantau data gaji pekerja. Selain itu, sistem ini juga membantu meningkatkan kepuasan pekerja dan mengurangkan kesilapan manusia sekaligus memperkukuhkan keyakinan dan kebolehpercayaan dalam pengurusan gaji mereka.

Leave a Reply