Skip to main content

Menurut definisi gaji adalah sebarang bayaran yang diberikan majikan kepada pekerja secara mingguan mahupun bulanan, bergantung kepada persetujuan dalam kontrak kerja, sebagai ganjaran atas perkhidmatan yang ditawarkan.

Sama seperti faedah cuti, gaji juga merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh perundangan kerja negara iaitu Akta Kerja 1955. Selain itu, gaji juga diselia bawah Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732) dan Perintah Gaji Minimum 2022. 

Apa Kata Akta Kerja 1955 Tentang Gaji?

Jika dirujuk pada Akta Kerja 1955 (Pindaan 2022) gaji disebut sebagai ‘upah’. Pada Seksyen 2, upah didefinisikan sebagai pembayaran lain dengan ‘wang tunai’ yang diberikan majikan kepada pekerja yang dibuat mengenai kontrak perkhidmatan.

Pada Seksyen 18 pula menerangkan bahawa pembayaran upah atau gaji mesti dibuat untuk tempoh tidak melebihi 1 bulan, dan jika tidak dinyatakan dalam kontrak mahupun majikan tidak maklumkan kepada pekerja, pembayarannya tetap untuk tempoh 1 bulan.

Kemudian pada seksyen berikutnya pula menggariskan keperluan majikan untuk membayar gaji pekerja mesti tidak lewat dari 7 hari selepas hari terakhir tempoh upah. Ini bermakna majikan perlu mengkreditkan gaji ke dalam akaun pekerja dalam tempoh 7 hari pertama setiap bulan. 

Jenis Gaji

Tentunya, pembayaran gaji yang dibuat majikan perlu dibayar dalam bentuk gaji bersih. Namun, sebagai majikan mahupun bahagian HR perlu ambil maklum jenis-jenis gaji. Hal ini kerana setiap jenis gaji ini berbeza-beza tetapi penting dalam proses pembayaran.

Ringkasan jenis-jenis gaji tersebut adalah,

  • Gaji Kasar
    • Gaji asas yang ditambah insentif (elaun) tanpa potongan wajib yang perlu majikan sediakan untuk pekerja setiap bulan
  • Gaji Bersih
    • Gaji asas ditambah insentif (elaun) dengan potongan wajib yang perlu majikan kreditkan ke akaun pekerja setiap bulan

Formula Pengiraan Gaji Pekerja

Contohnya Syazwani bekerja sebagai Designer dan menerima gaji sebanyak RM2,000 serta elaun pengangkutan sebanyak RM200 setiap bulan. Caruman KWSP RM242, PERKESO RM10.75 dan SIP RM4.4.

Maka, majikan Syazwani perlu menyediakan gaji kasar dan kredit gaji bersih seperti berikut:

Gaji Kasar = Gaji Asas + Elaun (jika ada)

Gaji Bersih = Gaji Pokok – Potongan Wajib

RM2,200 (Gaji Kasar) = RM2,000 (Gaji Bersih) + RM200 (Elaun)

RM 1,942.28 (Gaji Bersih) = RM2,200 (Gaji Pokok) – [RM242 (KWSP) + RM10.75 (PERKESO) + RM4.4(SIP)]

Jadi berdasarkan jumlah gaji yang diterima Syazwani di atas, pengiraan gaji per jam dan per hari beliau adalah,

Ordinary Rate Pay (ORP) = Jumlah Gaji Bulanan / 26

Hourly Rate Pay (HRP) = ORP / Jam Bekerja Sehari

RM84.61 (ORP) = RM 2,200 (Jumlah Gaji Bulanan) / 26

RM10.57 (HRP) = RM84.61 (ORP) / 8 (Jam Bekerja Normal Sehari)

Pengurusan Gaji Kini Lebih Mudah dan Efisien Dengan MySyarikat!

Ternyata tahu membezakan antara gaji kasar dan gaji bersih amat penting bagi seorang majikan mahupun bahagian HR. Malah, mengetahui formula pengiraan gaji pada kadar jam, hari serta bulanan juga perlu dimahirkan agar tidak berlaku masalah pembayaran gaji pekerja.

Suka diingatkan bahawa pengurusan sumber manusia amat penting bagi memastikan kelancaran dan efisiensi perniagaan dalam memastikan syarikat terus berdaya saing dan berkembang maju. 

Berita baik kepada semua, aplikasi super – MySyarikat sistem pengurusan sumber manusia (HRMS) adalah satu-satunya perisian yang anda diperlukan!

Terdapat pelbagai fungsi pengurusan yang diperlukan majikan, pegawai bahagian HR dan syarikat ditawarkan MySyarikat dari pengurusan gaji (Secured Payroll); pengurusan cuti (Leave Management); pengurusan tuntutan (Claim Management); merekod kehadiran (Smart Attendance) hingga membuat pengumuman (Smart Announcement) dan banyak lagi!

Bagi syarikat yang berdepan masalah pekerja menguruskan overtime (OT) pekerja, fungsi Secured Payroll – MySyarikat dapat automasikan pengiraan gaji termasuk bayaran OT dengan sekali tetapan sahaja!

Dengan sistem pengurusan sumber manusia digitaliasi yang mudah digunakan dan mesra pengguna, MySyarikat mampu untuk merevolusikan cara syarikat anda bekerja dan menaik taraf kualiti kerja pekerja dengan sekelip mata!

Rasai sendiri pengalaman menggunakan sistem MySyarikat sekarang! Klik ‘Book Demo’ untuk tetapkan sesi demo bersama kami, 100% percuma!

Leave a Reply