Skip to main content
Zakat pendapatan

Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajipan bagi setiap umat Islam yang mampu untuk membayar zakat. Sebagai seorang Muslim yang beriman, menjadi kewajiban untuk membayar zakat pendapatan setiap tahun jika memenuhi syarat wajib. Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab yang tidak boleh diabaikan. Di Malaysia, berdasarkan keputusan fatwa di peringkat kebangsaan, Zakat Pendapatan adalah wajib tetapi pelaksanaannya adalah berbeza di setiap negeri berdasarkan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) masing-masing.

Fatwa Zakat Pendapatan

Zakat pendapatan berasal dari konsep zakat al-mal al-mustafad, yang mewajibkan zakat atas harta perolehan yang diperoleh dari hasil usaha tanpa proses jual-beli. Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) menyatakan bahawa zakat pendapatan yang perlu dikeluarkan dari pendapatan penggajian yang layak adalah sebanyak 2.5% daripada jumlah pendapatan kasar atau bersih. Nisab zakat pendapatan ialah 85 gram emas dan pakar ulama tidak mensyaratkan haul sebagai syarat wajib zakat pendapatan. Konsep keadilan dijadikan alasan mengapa tidak perlu mengenakan syarat haul dalam zakat pendapatan.

Namun, tahukah anda bahawa terdapat dua jenis zakat pendapatan yang berbeza?

Jenis pertama ialah zakat gaji, di mana MKI Kali Ke-56 telah memutuskan bahawa zakat gaji perlu dikenakan pada pendapatan kasar setahun seseorang individu dan kadar zakat yang dikenakan ialah sebanyak 2.5% daripada jumlah tersebut.

Manakala jenis kedua pula ialah zakat pendapatan professional, yang perlu dikenakan oleh individu yang tidak mempunyai pekerjaan tetap seperti pekerja bebas, penulis buku, pengacara majlis, penyanyi dan pelakon. MKI Kali Ke-31 dan Muzakarah Khas juga telah memutuskan bahawa zakat perniagaan perlu dikenakan ke atas pendapatan tahunan seseorang profesional.

Kiraan Zakat Pendapatan

Jika nisab zakat pendapatan adalah RM21,000, adakah ini bermaksud anda perlu membayar 2.5% daripada pendapatan anda jika ia lebih daripada jumlah ini dalam setahun?

Tidak. Anda hanya perlu membayar zakat berasaskan jumlah yang tinggal selepas ditolak segala perbelanjaan keperluan dan perbelanjaan asas. Di sini disediakan beberapa contoh pendapatan yang diwajibkan zakat pendapatan dan pendapatan yang tidak diwajibkan.

Contoh A:

Pendapatan Amina adalah RM1,500 sebulan. Dalam setahun, pendapatannya adalah sebanyak RM18,000. Oleh kerana jumlah ini di bawah jumlah nisab, Amina tidak perlu membayar zakat pendapatan sama sekali.

Contoh B:

Pendapat Zainal adalah RM5,500 sebulan. Dalam setahun, gajinya adalah sebanyak RM66,000. Oleh itu, Zainal perlu membayar zakat pendapatan kerana jumlahnya lebih daripada nisab. Walau bagaimanapun, kadar yang perlu Zainal bayar bukanlah berasaskan pendapatan RM66,000 tadi. Zainal dibenarkan untuk menolak beberapa perbelanjaan keperluan sebelum kadar zakat pendapatannya dikira. Mengikut Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, perbelanjaan yang dibenarkan adalah seperti berikut, bersama jumlah yang boleh ditolak:

 1. Perbelanjaan Diri: RM10,000
 2. Perbelanjaan Isteri: RM10,000
 3. Perbelanjaan Anak-anak:
 • Berumur bawah 18 tahun: RM3,000 seorang
 • Berumur atas 18 tahun dan masih belajar: RM4,000
 1. Pendidikan sendiri: RM1,000
 2. Pemberian kepada ibu bapa (RM200 x 12 bulan): RM2400
 3. KWSP (11%): RM7,260 setahun bagi Zainal

Oleh itu, jika Zainal punyai perbelanjaan setiap satu seperti di atas, dia dibolehkan untuk tolak RM34,460 daripada pengiraan zakat pendapatan bagi dirinya.

Oleh itu, jumlah zakat yang perlu dibayar oleh Zainal pada tahun itu seperti berikut:

(RM66,000 – RM34,460) x 2.5% = RM788.50 

Jumlah zakat pendapatan yang perlu dibayar oleh Zainal adalah sebanyak RM788.50.

Anda boleh gunakan kalkulator zakat pendapatan untuk mengira jumlah zakat pendapatan yang perlu dibayar pada tahun ini.

Zakat pendapatan pula terdapat dua cara untuk membayar iaitu melalui potongan gaji oleh majikan atau pembayaran secara sendiri oleh individu. Penting untuk memahami perbezaan antara dua cara membayar zakat pendapatan ini untuk memastikan pembayaran zakat yang betul dan efektif.

Pembayaran Zakat Melalui Potongan Gaji

Zakat potongan gaji adalah satu kaedah untuk mengeluarkan zakat pendapatan yang dipraktikkan oleh beberapa majikan di negara-negara Islam. Majikan akan memotong sebahagian daripada gaji pekerja mereka untuk disalurkan sebagai zakat.

Pemotongan zakat gaji ini biasanya dilakukan secara sukarela oleh majikan kerana dalam Islam zakat adalah satu tanggungjawab individu yang perlu dipenuhi sendiri. Walau bagaimanapun, ini boleh menjadi satu kemudahan bagi pekerja yang tidak mempunyai cukup pengetahuan atau kemampuan untuk mengeluarkan zakat secara berasingan. Namun, ia juga memerlukan kepercayaan dan integriti dari majikan untuk memastikan bahawa dana yang dipotong digunakan dengan betul dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Di sini jabatan sumber manusia sesebuah organisasi memainkan peranan penting dalam memudahkan pembayaran zakat melalui potongan gaji. Dengan memasukkan zakat sebagai komponen dalam sistem pengurusan gaji, pekerja akan dapat membayar zakat secara automatik setiap bulan tanpa perlu memikirkan secara berasingan. Ini akan membantu memastikan pembayaran zakat yang konsisten dan tepat pada masanya, serta memberikan manfaat kepada pekerja dalam memenuhi tanggungjawab agama mereka.

Kebaikan dan kelemahan zakat melalui potongan gaji

Zakat melalui potongan gaji mempunyai kebaikan seperti mudah, teratur dan membantu menjimatkan masa pekerja. Melalui sistem ini, pekerja dapat memastikan bahawa mereka membayar zakat dengan betul setiap bulan, memberikan jaminan bahawa jumlah zakat yang diberikan adalah berdasarkan pendapatan sebenar dan diberikan kepada mereka yang memerlukannya. Selain itu, ia mewujudkan kesedaran sosial dan memupuk tanggungjawab sebagai seorang muslim.

Namun, kelemahan zakat melalui potongan gaji termasuk kesukaran bagi majikan untuk menguruskan sistem zakat terutamanya bagi majikan yang mempunyai perniagaan kecil. Selain itu, beberapa pekerja mungkin tidak berasa selesa untuk memberikan maklumat peribadi mereka kepada majikan untuk tujuan potongan zakat dari gaji mereka. Ia juga tidak memberikan ruang untuk inisiatif kebajikan lain dan mungkin memberi kesan buruk kepada pekerja yang mempunyai gaji yang kecil.

Pembayaran Zakat Oleh Pekerja

Bagi pekerja yang menerima gaji, pekerja boleh membayar zakat sendiri secara langsung dengan cara mengira jumlah hartanya yang telah mencapai nisab zakat dan membayar zakat kepada asnaf yang berhak menerimanya. Pekerja juga boleh membayar zakat secara online melalui pelbagai platform pembayaran zakat yang disediakan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) masing-masing.

Zakat pembayaran oleh pekerja dikira dari penggajian yang dikenakan zakat termasuk gaji, bonus dan penghasilan lain yang diterima selama satu tahun. Namun, zakat tidak dikenakan pada penghasilan yang digunakan untuk memenuhi keperluan asas hidup, seperti makanan, air, pakaian dan tempat tinggal.

Rujuk sistem kalkulator zakat pendapatandi sini.

Pekerja juga digalakkan untuk memahami jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan serta syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum membayar zakat. Hal ini termasuk memahami nisab zakat, kadar zakat yang perlu dibayar serta tempoh perhitungan zakat yang sesuai dengan jenis harta yang dimiliki. Dengan memahami hal-hal ini, pekerja dapat memastikan zakat yang dibayar adalah sah dan dapat membantu asnaf yang memerlukan dengan lebih efektif.

Kelebihan dan kekurangan zakat pembayaran oleh pekerja

Kelebihan dari zakat pembayaran oleh pekerja adalah bahawa pekerja memiliki kontrol penuh atas pengiraan dan pembayaran zakat mereka. Ini memberi pekerja rasa tanggung jawab dan kepemilikan dalam membayar zakat mereka.

Namun, kelemahan dari zakat pembayaran oleh pekerja adalah bahwa tidak semua pekerja dapat membayar zakat mereka dengan konsisten setiap tahun. Beberapa pekerja mungkin tidak dapat membayar zakat kerana mereka memiliki pendapatan yang sangat kecil atau mereka mungkin tidak memiliki kesadaran tentang tanggung jawab membayar zakat. Selain itu, beberapa pekerja mungkin tidak memiliki akses ke badan zakat dan tidak mempunyai pengetahuan untuk membayar zakat secara sendiri.

Manfaat zakat pendapatan

 • Kebaikan untuk diri sendiri dan masyarakat – Dengan membayar zakat, individu tidak hanya memperoleh pahala dari Allah SWT, tetapi juga membantu meningkatkan kebajikan masyarakat dan ummah secara keseluruhan.
 • Menjalin hubungan sosial – Melalui zakat, terdapat hubungan sosial yang dibina antara pemberi dan penerima zakat, membantu membina dan memperkuat persaudaraan dan solidariti di antara sesama manusia.
 • Menanamkan sifat bertanggungjawab – Membayar zakat membantu individu menanamkan sifat bertanggungjawab terhadap kebajikan ummah dan masyarakat, serta memperkuat sifat tanggungjawab sebagai seorang Muslim.
 • Menyucikan harta – Zakat membantu individu menyucikan harta dan membersihkan diri dari rasa keserakahan dan kedekut dalam memperoleh kekayaan.
 • Peluang untuk meningkatkan ibadah – Membayar zakat adalah salah satu peluang untuk meningkatkan amalan ibadah, serta menghampiri kecintaan Allah SWT dengan melaksanakan satu dari lima rukun Islam.

Melalui artikel ini, diharapkan dapat meningkatkan kesedaran tentang zakat dan memotivasi pembaca untuk berzakat dengan cara yang sesuai dan efektif. Kedua-dua cara membayar zakat mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Penting bagi seseorang untuk mempertimbangkan keadaan kewangan mereka sebelum membuat keputusan tentang cara terbaik untuk membayar zakat mereka. Dalam apa jua cara yang dipilih, zakat memainkan peranan penting dalam membantu mereka yang memerlukannya dalam masyarakat dan membantu seseorang memenuhi tanggungjawab sosial mereka sebagai seorang Muslim.

Leave a Reply