Skip to main content

Di bawah pindaan Akta Kerja 1955 terbaru ada satu perubahan kecil dibuat pada Seksyen 60F, Cuti Sakit dan Cuti Hospitalisasi. Ia mungkin perubahan kecil tapi sangat penting untuk setiap pekerja cernanya.

Jika anda rujuk pada artikel 6 jenis cuti yang layak pekerja dapat, Cuti Sakit adalah sebahagian daripada hak pekerja untuk bercuti tetapi masih terima gaji seperti yang termaktub dalam Akta Kerja 1955.

Definisi Cuti Sakit dan Cuti Hospitalisasi

Secara definisinya, Cuti Sakit berbayar pada Seksyen 60F Akta Kerja 1955 adalah tempoh cuti yang diambil seorang pekerja atas faktor masalah kesihatan selepas pemeriksaan oleh,

  • Pengamal perubatan berdaftar yang dilantik oleh majikan
  • Pengamal perubatan lain jika tiada pengamal perubatan yang dilantik atau dalam keadaan tertentu ia tidak didapati pada masa dan jarak yang munasabah 
  • Doktor gigi sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Pergigian 1971

Mudah kata pekerja boleh mohon Cuti Sakit berbayar selepas ke klinik panel syarikat atau mana-mana institusi kesihatan lain, dan dapatkan sijil cuti sakit (MC) yang sah. Rujukan lanjut boleh dibuat pada Seksyen 60F, Akta Kerja 1955.

Perlu diingatkan jika seorang pekerja gagal kemukakan MC, ia dianggap gagal patuhi penetapan Seksyen 60F dan pekerja boleh dikategorikan gagal hadir kerja tanpa kebenaran majikan.

Suka juga diingatkan bahawa menjadi satu kesalahan bila pekerja berikan MC palsu kepada majikan kerana ia bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi tidak beretika.

Cuti Hospitalisasi pula adalah situasi di mana pekerja dimasukkan ke hospital untuk terima rawatan. Biasanya seorang pekerja yang alami masalah kronik dan terpaksa ditahan di hospital akan diberi cuti hospitalisasi sehingga 60 hari setahun.

Cuti Sakit dan Cuti Hospitalisasi, Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022

Berkuatkuasa 1 Januari 2023, Cuti Sakit dan Cuti Hospitalisasi diasingkan bagi membolehkan pekerja dapat tempoh rawatan serta pemulihan yang mencukupi.

Ini bermakna jumlah cuti sakit berbayar yang pekerja layak dapat dalam setahun boleh meningkat kepada 74 hari, 78 hari atau 82 hari bergantung kepada jangka masa tempoh perkhidmatan seorang pekerja itu.

Ringkasan perubahan tempoh Cuti Sakit dan Cuti Hospitalisasi pada Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022 yang berkuatkuasa 1 Januari 2023 adalah seperti berikut:

  • Tempoh perkhidmatan kurang 2 tahun layak dapat cuti sakit berbayar sebanyak 14 hari, dan cuti sakit hospitalisasi berbayar sebanyak 60 hari (74 hari jumlah kelayakan cuti sakit berbayar)
  • Tempoh perkhidmatan kurang 5 tahun layak dapat cuti sakit berbayar sebanyak 18 hari, dan cuti sakit hospitalisasi berbayar sebanyak 60 hari (78 hari jumlah kelayakan cuti sakit berbayar)
  • Tempoh perkhidmatan lebih 5 tahun layak dapat cuti sakit berbayar sebanyak 22 hari, dan cuti sakit hospitalisasi berbayar sebanyak 60 hari (82 hari  jumlah kelayakan cuti sakit berbayar)

Contoh mudah untuk faham dengan bayangkan anda bekerja di sebuah syarikat selama 1 tahun. Ini melayakkan anda dapat 14 hari Cuti Sakit dan 60 hari Cuti Hospitalisasi kerana tempoh perkhidmatan kurang dari 2 tahun.

Anda ambil 3 hari cuti sakit misalnya pada bulan April akibat deman panas, kemudian terlibat dengan kemalangan yang memaksa anda ditahan selama 31 hari di hospital pada bulan Ogos.

Di sini anda telah gunakan sebanyak 34 hari Cuti Sakit berbayar setahun (3 hari MC + 31 hari hospital), jadi baki Cuti Sakit berbayar untuk tahun tersebut adalah 40 hari (74 hari jumlah kelayakan cuti sakit berbayar – 34 hari yang telah digunakan).

Inilah antara perubahan kecil yang dipinda dalam Akta Kerja 1955 berkaitan Cuti Sakit dan Cuti Hospitalisasi. Walaupun perubahannya kecil ia adalah penambahbaikan yang diperlukan bagi beri lebih keterjelasan kepada majikan dan pekerja.

Harapnya majikan dan pekerja kini lebih faham berkenaan kelayakan cuti sakit berbayar supaya tidak berlaku sebarang masalah pembayaran atau kegagalan mematuhi peraturan cuti yang telah ditetapkan.

Leave a Reply