Skip to main content

Pekerja separuh masa di Malaysia sering kali diabaikan dalam perbincangan tentang hak pekerja. Namun, apakah mereka seharusnya diberikan hak yang sama seperti pekerja sepenuh masa? Pertanyaan ini telah lama menjadi topik perdebatan di kalangan majikan, pekerja dan kesatuan pekerja.

Pekerja separuh masa mungkin tidak menerima manfaat yang sama seperti pekerja sepenuh masa, seperti cuti sakit berbayar, elaun dan manfaat lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Namun, segala hak-hak dan perundangan mengenai mereka seperti bayaran kerja lebih masa dan perlindungan undang-undang dari pihak majikan tetap perlu diberikan.

Di Malaysia, peraturan yang terkini untuk pekerja separuh masa ialah Peraturan-Peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa) 2010. Peraturan ini menetapkan hak-hak pekerja separuh masa dengan lebih jelas dan memberikan perlindungan yang lebih kukuh. Fahami hak-hak dan perbandingan antara pekerja separuh masa dan pekerja sepenuh masa di sini.

Perspektif Majikan

Sudut pandang majikan mungkin berkisar kepada faktor ekonomi, produktiviti dan keperluan operasi perniagaan. Bagi mereka, pekerja separuh masa tidak bekerja untuk jangka masa yang sama seperti pekerja sepenuh masa, jadi mereka mungkin merasa tidak adil untuk memberikan hak yang sama. Selain itu, mereka mungkin perlu mempertimbangkan kos yang terlibat dalam membayar gaji dan faedah untuk pekerja separuh masa yang mungkin tidak berbaloi untuk perniagaan mereka.

Majikan perlu mempertimbangkan kesan positif dan negatif dalam memberikan hak yang sama kepada pekerja separuh masa. Tetapi pada masa yang sama, majikan juga mempunyai tanggungjawab sosial untuk memberikan hak-hak kebajikan yang selayaknya yang termaktun dalam Akta Pekerja 1955 kepada setiap pekerja mereka tanpa membandingkan status dan kategori.

Perspektif Pekerja Separuh Masa

Namun, dari sudut pandang pekerja separuh masa, mereka juga mempunyai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Walaupun mereka tidak bekerja sepenuh masa, mereka tetap memberikan sumbangan kepada perniagaan dan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, banyak pekerja separuh masa yang mempunyai komitmen lain seperti keluarga atau pelajaran, dan perlunya hak yang sama seperti pekerja sepenuh masa, seperti hak cuti, elaun dan perlindungan kesihatan.

Oleh itu, sangat penting untuk mencari titik pertemuan yang baik antara sudut pandang majikan dan pekerja separuh masa. Ini boleh dicapai dengan komunikasi yang terbuka dan adil di antara kedua-dua pihak untuk memahami keperluan dan kepentingan masing-masing. Pihak majikan perlu mempertimbangkan hak dan keperluan pekerja separuh masa, manakala pekerja separuh masa juga harus memahami keperluan dan kepentingan operasi perniagaan. Dengan cara ini, kedua-dua pihak dapat mencapai titik kesepakatan yang memenuhi kepentingan bersama dan memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak.

Leave a Reply