Skip to main content

Cuti tahunan adalah sebahagian daripada cuti bergaji yang layak untuk pekerja, selain dari cuti rehat mingguan dan cuti umum. Faedah cuti tahunan ini adalah hak pekerja dan digariskan dalam Akta Kerja 1955 pada Bahagian XII, Seksyen 60E.

Bergantung kepada tempoh perkhidmatan, jumlah cuti tahunan boleh capai 16 hari bagi pekerja yang bekerja 5 tahun atau lebih. Tapi bagaimana pula jika anda berhenti kerja dan baki cuti tahunan masih banyak? Adakah cuti tahunan anda burn begitu saja?

Cuti Tahunan, Akta Kerja 1955

Secara asasnya, seorang pekerja yang memasuki kontrak perkhidmatan dengan majikan layak untuk terima faedah cuti tahunan berdasarkan tempoh bekerja seperti berikut:

  • 8 hari setahun untuk pekerja yang bekerja kurang dari 2 tahun perkhidmatan
  • 12 hari setahun untuk pekerja yang bekerja lebih 2 tahun tapi kurang 5 tahun perkhidmatan
  • 16 hari setahun untuk pekerja yang bekerja lebih 5 tahun perkhidmatan

Di sini penting untuk pekerja ambil maklum bahawa kelayakan cuti tahunan pekerja dikira pada asas tahunan, iaitu kitarannya bermula 1 Januari tahun kalendar. Nama pun cuti tahunan kan!

Contoh mudahnya pekerja layak dapat 12 hari cuti tahunan, maka ini bermakna pekerja dapat 1 hari cuti sebulan. Kemudian pada 1 Januari tahun berikutnya kelayakan cuti akan ditetapkan semula (reset) jika ia tidak dibawah ke depan (carry forward).

Andai pekerja sertai syarikat pada pertengahan tahun contohnya mula bekerja pada 1 Julai dan diperuntukan 12 hari cuti tahunan, maka cuti tahunannya akan diprorata. Ini bermakna pekerja itu layak dapat 6 hari cuti tahunan bagi tahun itu.

Cuti Tahunan Tidak Dipakai

Kadang-kala pekerja terlalu rajin bekerja sampai tidak guna faedah cuti tahunan yang diberikan. Pada kes ini terdapat 2 pilihan yang boleh pekerja dan majikan lakukan terhadap lebihan cuti tahunan terkumpul itu.

Namun, penting untuk anda faham yang penetapan Seksyen 60E mengatakan jumlah cuti tahunan perlu digunakan dalam tempoh 12 bulan dan andai tidak digunakan lebihan cuti akan tidak dikira (burn).

1. Carry forward Cuti Tahunan

Seperti yang dinyatakan tadi kitaran cuti tahunan akan reset setiap 1 Januari tahun kalendar. Jika terdapat lebihan cuti tahunan, pekerja boleh carry forward sebahagian kecilnya ke tahunan depan bergantung kepada polisi syarikat.

Contohnya, polisi syarikat benarkan pekerja untuk carry forward 5 hari baki cuti tahunan ke tahun depan dan perlu digunakan sebelum 30 April. Pekerja pula layak dapat 12 hari cuti setahun tetapi guna 2 hari saja.

Di sini lebihan 5 hari cuti tahunan daripada 10 hari boleh carry forward ke tahun depan, bermakna 17 hari cuti (5 carry forward + 12 yang layak) untuk tahun depan tetapi dengan syarat baki 5 hari tersebut perlu digunakan sebelum 30 April.

2. Bayaran untuk Cuti Tahunan

Pilihan lain jika cuti tahunan tidak carry forward adalah dengan syarikat bayar lebihan cuti. Pilihan ini biasanya digunakan bagi pekerja yang ingin berhenti kerja tetapi ada lebihan cuti tahunan yang tidak digunakan. 

Dalam kes ini, syarikat perlu bayar lebihan cuti tahunan pekerja sebagai ganti baki pada kadar gaji biasa atau Ordinary Rate Pay (ORP).

Contohnya ORP sehari pekerja sebanyak RM90 dan lebihan cuti tahunan yang tak digunakan adalah sebanyak 12 hari. Maka, majikan perlu bayar RM1080 (RM90 x 12 hari) sebagai ganti cuti tahunan tersebut.

Perlu diingatkan bahawa pembayaran ganti lebihan cuti tahunan ini tidak boleh diguna pakai terhadap pekerja yang diberhentikan tanpa notis atas kesalahan tingkah laku kerja seperti yang tersenarai pada Seksyen 14, Akta Kerja 1955.

Penting untuk majikan dan pekerja faham bahawa pilihan yang disenaraikan atas adalah berdasarkan polisi syarikat yang ditetapkan dalam kontrak pekerja. Akta Kerja 1955 tidak sebut tentang lebihan cuti tahunan pekerja boleh carry forward atau dibayar.

Walau apa pun pilihan, anda sebagai pekerja dan majikan perlu ambil maklum berkenaan baki serta jumlah kelayakan cuti tahunan yang diperuntukan. Gunakan cuti tahunan anda sebaiknya dan manfaatkan faedah cuti untuk dapat rehat yang diperlukan.

Leave a Reply