Skip to main content

Walaupun sudah memasuki tahun 2024 tetapi masih ada lagi sesetengah majikan dan pegawai HR keliru berkenaan struktur pampasan kerja. Kebanyakan kita mungkin fikir pampasan adalah pembayaran gaji semata-mata sedangkan ia lebih besar daripada itu.

Sebagai pengetahuan pampasan merupakan aspek penting dalam pengurusan sumber manusia kerana ia memainkan peranan dalam menarik penyertaan calon pekerja, memotivasikan dan mengekalkan pekerja dalam syarikat.

Oleh itu, penting untuk majikan dan pegawai HR memahami struktur pampasan kerja dan menavigasikan komponen dalam pengurusan pampasan bagi meningkatkan kredibiliti syarikat di mata pekerja dan calon pekerja.

Komponen Dalam Struktur Pampasan

Menurut definisi pampasan adalah gabungan gaji dan faedah yang sesebuah syarikat tawarkan kepada pekerja sebagai pertukaran atas khidmat yang diberikan. Struktur pampasan ini boleh dalam dalam bentuk kewangan (monetary) dan bukan kewangan (non-monetary).

Tujuan pemberian pampasan ini bukan hanya menawarkan keterjaminan keselamatan kewangan kepada pekerja tetapi juga berfungsi sebagai indikator penghargaan syarikat atas pencapaian dan usaha kerja yang ditunjukkan.

Antara komponen utama yang mudah dikenal pasti dalam struktur pampasan adalah

Sejumlah wang tetap yang diterima pekerja secara berkala atas perkhidmatan yang diberikan. Ia boleh dibayar pada kadar bulanan atau mingguan bergantung kepada persetujuan yang dicapai dalam kontrak kerja.

Pembayaran tambahan dan tidak tetap yang diberikan kepada pekerja atas pencapaian secara individu atau berkumpulan. Ia diberikan sebagai perangsang motivasi kepada pekerja untuk mencapai sesuatu sasaran atau berjaya meraih kejayaan.

  • Komisen

Pembayaran tambahan dan tetap diberikan bersama gaji atas hasil penjualan yang dibuat oleh pekerja. Ia selalunya diberi berdasarkan persetujuan bersama dalam kontrak kerja dan nilainya bergantung kepada sasaran ditetapkan.

  • Faedah Kerja

Ganjaran bukan kewangan yang diberikan syarikat kepada pekerja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia berfungsi sebagai hadiah atau kelebihan tambahan seperti insuran kesihatan, sumbangan tambahan KWSP/ SOCSO atau pakej cuti tambahan.

Penawaran tambahan yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk bukan kewangan bertujuan untuk meningkatkan pengalaman kerja. Ia boleh jadi aturan kerja fleksibal, kemudahan pengangkutan atau peluang mengembangkan kerjaya.

Cara Tentukan dan Pemberian Struktur Pampasan

Dalam menentukan dan memberikan pampasan kerja terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Majikan dan pegawai HR perlu merangka strategi yang baik serta seimbang dalam menawarkan pampasan kepada pekerja.

Beberapa pekerja yang yang perlu dipertimbangkan dalam merangka strategi pengurusan pampasan adalah seperti berikut:

  1. Penilaian Tugasan dan Kelayakan

Perkara pertama yang diperlu dipertimbangkan dalam memberi pampasan adalah menilai tugasan dan kelayakan pekerja dengan penawaran yang ingin diberikan. Contohnya, syarikat mahu ambil pekerja yang berpengalaman jadi perlu memberi pembayaran gaji tinggi.

Suka diingatkan di sini bahawa penilaian yang dibuat ini haruslah adil kepada semua pekerja. Memang tidak dinafikan pemberian gaji bergantung kepada kelayakan, namun untuk faedah lain ia perlu diberikan secara seimbang kepada semua pekerja.

  1. Mengkaji Penawaran Pasaran Semasa

Sebelum mengeluarkan sebarang struktur pampasan, tidak kira gaji atau faedah, penting untuk majikan dan pegawai HR mengkaji nilai penawaran-penawaran tersebut pada pasaran semasa. Sebolehnya anda tidak mahu terlebih atau terkurang berbanding penawaran pasaran semasa.

Contoh mudahnya penawaran gaji, katakan gaji untuk seorang pegawai HR berpengalaman dalam pasaran semasa bernilai RM3000, maka syarikat anda mungkin boleh merangka strategi menawarkan gaji dalam julat tersebut.

  1. Kemampuan Syarikat

Tidak dilupakan juga dalam membina struktur pampasan penting untuk majikan dan pegawai HR menilai kemampuan syarikat itu sendiri. Jika syarikat mampu untuk tawarkan lebih tidak menjadi masalah dan jika tidak mungkin boleh fikirkan strategi lain.

Mengambil contoh di atas, mungkin syarikat tidak mampu tawarkan gaji dalam julat RM3000 jadi bagi menampungnya majikan boleh berikan faedah lain seperti bonus secara berkala atau manfaat kerja seperti aturan kerja fleksibel.

  1. Prestasi dan Sumbangan

Dalam kes memberikan pampasan bonus atau komisen ini majikan dan pegawai HR perlu menetapkan suatu sasaran kepada pekerja. Selepas pekerja berjaya mencapainya maka pampasan boleh diberikan sebagai perangsang motivasi.

Pampasan juga boleh diberikan sebelum mencapai sasaran sebagai perangsang motivasi kepada pekerja untuk mencapainya. Pemberiannya bergantung kepada kemampuan syarikat dan keadaan ekonomi.

  1. Pematuhan Undang-Undang Kerja

Antara perkara yang paling penting sekali dalam merangka struktur pampasan adalah memastikan ia mematuhi perundangan yang telah ditetapkan. Disebalik kemahuan syarikat untuk beri pampasan penting juga untuk pasti ia tidak salah di sisi undang-undang.

Pematuhan yang perlu diambil kira adalah Perintah Gaji Minimum, faedah cuti pekerja yang ditetapkan dalam Akta Kerja 1955 dan kadar caruman. Pastikan pemberian pampasan tidak kurang dari apa yang ditetapkan dalam perundangan.

Pengurusan Pampasan Seperti Gaji Lebih Lancar Dengan MySyarikat!

Kesimpulannya, pengurusan pampasan ini adalah satu tugasan yang kompleks dan memerlukan kemahiran yang tinggi. Pampasan seperti gaji adalah pemberian wajib dan kegagalan syarikat untuk bayarnya boleh dikenakan tindakan.

Nasihat di sini adalah untuk utamakan yang penting dahulu kemudian tambahan pampasan lain atau masukkan secara berperingkat-peringkat seiring perkembangan syarikat. Jangan sesekali ingin tawarkan pampasan yang tidak realistik demi mendapatkan pekerja.

Suka diingatkan bahawa pengurusan sumber manusia amat penting bagi memastikan kelancaran dan efisiensi perniagaan dalam memastikan syarikat terus berdaya saing dan berkembang maju. 

Berita baik kepada semua, aplikasi super – MySyarikat sistem pengurusan sumber manusia (HRMS) adalah satu-satunya perisian yang anda diperlukan!

Terdapat pelbagai fungsi pengurusan yang diperlukan majikan, pegawai bahagian HR dan syarikat ditawarkan MySyarikat dari pengurusan gaji (Secured Payroll); pengurusan cuti (Leave Management); pengurusan tuntutan (Claim Management); merekod kehadiran (Smart Attendance) hingga membuat pengumuman (Smart Announcement) dan banyak lagi!

Dengan sistem pengurusan sumber manusia digitaliasi yang mudah digunakan dan mesra pengguna, MySyarikat mampu untuk merevolusikan cara syarikat anda bekerja dan menaik taraf kualiti kerja pekerja dengan sekelip mata!

Rasai sendiri pengalaman menggunakan sistem MySyarikat sekarang! Klik ‘Book Demo’ untuk tetapkan sesi demo bersama kami, 100% percuma!

One Comment

Leave a Reply